NIEWYPŁACALNOŚĆ – warunek ogłoszenia upadłości

Osoba fizyczna może ogłosić upadłość jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Co jednak oznacza zwrot „utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych” ?

Ustawodawca wskazuje, że dłużnik jest niewypłacalny, gdy opóźnia się z wykonywaniem swoich zobowiązań przez czas przekraczający 3 miesiące.

Oznacza to, że jeżeli dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań od dłuższego okresu, to otwiera się droga do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Żeby udokumentować zaleganie z płatnościami wystarczy do wniosku załączyć dokumenty potwierdzające czas powstania wierzytelności lub dokumenty potwierdzające, że przeciwko dłużnikowi prowadzone są postępowania egzekucyjne od ponad 3 miesięcy.